Om

Utbildning/Education

 • HV skola, 2013 - 2016
 • Centre des Métiers d´art en Construction Textile, Montréal, 1998
 • Mullsjö folkhögskola 1993-95
 • Saltskog gård, Södertälje, 2021
 • Separatutställning Galleri Fiberspace, Stockholm, 2021
 • Separatutställning Culturum Nyköping, 2020
 • Galleri Kretsen, Södertälje, 2020
 • Saltskog gård, Södertälje, 2019
 • Virsbo Konsthall, Virsbo, 2019
 • Galleri Kretsen, Södertälje, 2019
 • Marziart Internationale Galerie, Hamburg Germany, 2018
 • Konstpoolen, Nynäshamn, 2018
 • Höstsalong, Edsvik Konsthall 2017
 • Separatutställning Pensionärernas Hus Trosa, 2017
 • Konstsalongen  på Lagårn i Ullsta, 2017
 • Saltskog gård Södertälje, 2017
 • Konsthallen Södertälje, 2016
 • Höstsalong Konsthall Märsta, 2016
 • Galleri Kretsen, Södertälje 2016
 • Examensutställning HV skola, 2016
 • Konstsalongen på Lagårn i Ullsta, 2016
 • Liljevalchs Vårsalong, Stockholm2016
 • Sillegården, Värmland 2015
 • Separatutställning, Stockholms läns hemslöjdsförening, 2015
 • Galleri Yamanashi, Stockholm 2015
 • Separatutställning Ljungby bibliotek, 1997
 • Årås kvarn, 1995
 • Galleri Blå, 1995


       Stipendier/Scholarship

 • Stiftelsen Maria Lindgrens Sömmerskehem, 2016
 • Eva  och Oscar  Ahréns  stiftelse, 2016
 • Stiftelsen Maria Lindgrens Sömmerskehem, 2015
 • Jenny Åkerström Söderströms fond, 2015
 • Stiftelsen Maria Lindgrens Sömmerskehem, 2014


Konstnärlig ambition

Artistic ambitions

Om mig

About me


Eva Olanders, född 1968 i Borås.


Eva har grundutbildning i textil, bild, foto och keramik från Mullsjö folkhögskola, med fördjupning inom textil.  Fortsatta studier vid Centré des Métiers d´Art en Construction Textile i Montréal, Canada; studierna innehöll maskinstickning, vävning och Jaquardvävning.             


2013-2016 studier vid Handarbetets Vänners skola i Stockholm - dels grundutbildningen  och dels den 2-åriga högre textila hantverksutbildningen.  Utbildningens huvudämnen är vävning, broderi och färgning.


Eva är invald i konstnärsföreningen Södertälje konstnärskrets. Eva har ateljé på Saltskog gård i Södertälje.


------------------------------------------------


Eva Olanders, born in 1968, Borås Sweden.


Eva has a basic art education in textile, drawing, photo and ceramics from Mullsjö folkhögskola.  She continued her studies at Centré des Méteriers d´Art en Construction Textile in Montréal, Canada. There she studied machine knitting, weaving and Jaquardweaving.


Eva has an Advanced Diploma in Textile Handicraft and Textile Art from studies at Friends of Handicrafts school in Stockholm.  The main subjects were weaving, embroidery and dyeing.


Eva is a member of Södertälje Artist Community. Her studio is in Saltskog gård in the city of Södertälje, Sweden.Utställningar/Exhibitions

Foto Angelica Elliot


Min inspiration är människans inre liv. Vi människor visar med våra ansiktsuttryck olika mycket av den sårbarhet som finns inom oss alla.


Jag vill lyfta fram känslolivet i acceptansens ljus. Utöver detta söker jag ytterligare dimensioner. Någon form av mystik som omgärdar oss.


---------------------------


My inspiration comes from our inner lives. I want to bring the emotional spectrum into the light of acceptance.


The images in my pieces capture a feeling in the moment it breaks through our protective barriers. Beyond that, I am searching for further dimensions. Some form of mystery which surrounds us.